Herpes Zoster AD 4

35 Skuteczność szczepionki w zapobieganiu herpes zoster wynosi 70% dla osób w wieku od 50 do 59 lat, 64% dla osób w wieku od 60 do 69 lat i 38% dla osób w wieku 70 lat lub starszych.34-36 Jednakże, skuteczność szczepionki w zapobieganiu neuralgii popółpęcherzowej wynosi 66% dla osób w wieku od 60 do 69 lat i jest niezmniejszona u 67% u osób w wieku 70 lat lub starszych.34,36 Chociaż skuteczność szczepionki w zapobieganiu półpaścu zmniejsza się u osób 70 lat lub więcej, zwiększone ryzyko ciężkiej choroby i utrzymująca się skuteczność szczepionki w zapobieganiu neuralgii popółpaścowej u tych osób starszych zdecydowanie sprzyja ich zaszczepieniu. Badanie kontrolne wykazało, że zmniejszenie ryzyka wystąpienia półpaśca pozostawało znaczące przez co najmniej 5 lat po szczepieniu, chociaż skuteczność zmniejszała się z czasem.37 U szczepionych (w porównaniu z nieszczepionymi) osób, u których rozwinęła się postać półpaśca, ból był znacznie krótszy czas trwania i mniej poważny.34 Szczepionkę można podać osobom z historią półpaśca. W niedawnym badaniu częstość występowania zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepieniem była podobna u osób, u których występował półpasiec (średnio 3,6 roku przed szczepieniem) oraz u osób bez historii tej choroby38.
Optymalny czas szczepienia po epizodzie herpes zoster jest niepewny. Ponieważ ryzyko nawrotu półpaśca po niedawnym epizodzie choroby jest stosunkowo niskie39, a komórkowa odpowiedź immunologiczna na VZV w ciągu pierwszych 3 lat po szczepieniu jest podobna do tej po epizodzie półpaśca, 40 można opóźnić szczepienie na 3 u osób z prawidłową odpornością, z niedawną postacią półpaśca, pod warunkiem, że diagnoza półpaśca została dobrze udokumentowana przez pracownika służby zdrowia. Szczepionka jest przeciwwskazana u osób z nowotworami hematologicznymi, których choroba nie jest w remisji lub które otrzymały cytotoksyczną chemioterapię w ciągu 3 miesięcy, u osób z niedoborem komórek T (np. Zakażenie HIV z liczbą komórek CD4 ?200 na milimetr sześcienny lub < 15% całkowitej liczby limfocytów) oraz tych otrzymujących wysokodawkowe leczenie immunosupresyjne (np. ?20 mg prednizonu dziennie przez ?2 tygodnie lub terapia czynnikiem martwicy nowotworu).
Kontrola infekcji
Chociaż półpasiec jest mniej zakaźny niż ospa wietrzna, pacjenci z półpaśca mogą przenosić VZV na osoby podatne, u których może rozwinąć się ospa wietrzna. U osób bez zaburzeń odporności z dermatomicznym półpaścem należy stosować środki ostrożności dotyczące kontaktów, a jeśli to możliwe, należy je chronić.41 Pomimo tych środków czasami zgłaszano przypadki wirusowego przeniesienia wirusa. 42 U osób z rozsianymi zmianami chorobowymi iu osób z obniżoną odpornością z opryszczką , środki zabezpieczające przed dostępem powietrza i kontaktami są wymagane, dopóki wszystkie zmiany nie zostaną zachlapane.
Obszary niepewności
Potrzebne są ulepszone terapie w przypadku bólu związanego z półpasiec i neuralgią popółpaścową oraz w zapobieganiu rozwojowi neuralgii popółpaścowej. Ponadto potrzebne są badania w celu ustalenia, którzy pacjenci są najbardziej zagrożeni neuralgią popółpaścową, aby można było zastosować bardziej agresywną terapię. Nie ma pewności co do bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki u osób z zaburzeniami odpornościowymi, które obecnie uważa się za przeciwwskazania do szczepienia, czas trwania odporności wywołanej przez szczepionkę i potrzebę stosowania dawek przypominających.
Wytyczne
Opracowano zalecenia dotyczące leczenia półpaśca przez grupę ekspertów8 i zapobiegania półpasiec przez Komitet Doradczy ds. Szczepień. 9 Niniejszy przegląd jest zasadniczo zgodny z tymi zaleceniami.
Wnioski i Rekomendacje
Podczas gdy półpasiec jest często łagodny u zdrowych młodych osób, osoby starsze są bardziej narażone na ból i powikłania, w tym neuralgię popółpaścową, chorobę oczu, neuropatię ruchową i chorobę OUN. W zdecydowanej większości przypadków diagnoza może mieć charakter kliniczny. Terapia przeciwwirusowa jest najkorzystniejsza dla osób z powikłaniami półpaśca lub u których występuje zwiększone ryzyko powikłań, takich jak osoby starsze i osoby z obniżoną odpornością, i powinna być rozpoczęta tak szybko, jak to możliwe, na ogół w ciągu 72 godzin po wystąpieniu wysypki. Valacyclovir lub famcyklowir jest korzystniejszy niż acyklowir ze względu na zmniejszoną częstość dawkowania i wyższe poziomy aktywności przeciwwirusowej leku. Pacjent opisany na winiecie powinien otrzymać doustną terapię przeciwwirusową, leki przeciwbólowe (np. Opioid, z dodatkiem gabapentyny, jeśli jest to konieczne) i natychmiastowe skierowanie do okulisty
[patrz też: lekarz prywatnie, leczenie, leczenie kanałowe ]
[podobne: albusdent, halluxmed, renovastin szampon cena ]